Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Data Tytul
2014-10-08 Jak włączyć drukowanie salda z informacji finansowej na fa ?
2013-11-04
2013-10-18 komunikat przy logowaniu się do programu na połaczeniu zdalnym - UniFirma - RunExe Nie można skasowac zbioru gm.exe. Pobieranie nowej wersji przerwane
2012-11-27 Jaki parametr w wydruku etykietki powoduje, że nazwa wysokość pola nazwy dostosowuje się do długości nazwy?Adresowanie kopert, etykietka
2010-04-26 Na stanie magazynu nie widać kolumny z cena zakupu, pomimo dodania kolumny CENA do widoku
2009-06-04 Co zrobić, gdy pojawi się komunikat "Ilosc ewidencyjna różna od ilości na dokumencie"?
2009-06-03 Co zrobić jeśli przy próbie zmiany ustawień wydruku okna pojawia się komunikat "Zmiania konfiguracji zablokowana"?
2009-05-26 Co zrobić, gdy na dyspozycji wydania przy próbie zatwierdzania pojawia się komunikat "Dokument wydania nie może zostać zrealizowany"?
2009-05-26 Jak zrobić korektę ilościową lub kwotową (inną niż zwrot VAT )do korekty TAX FREE?
2009-05-25 Jak jednorazowo zdjąć blokadę z dokumentów MMw, MMp po imporcie dokumentu MMw do MMp?
2009-05-25 Jak zdjąć/założyć blokadę na edycję dokumentu MMW po imporcie tego dokumentu do MMP?
2009-03-19 Ja wydrukować wszystkie zdefiniowane ceny z wybranego magazynu?
2009-03-03 W jakim zestawieniu UniFirmy są obroty materiałowe wg grup asortymentowych z uwzględnieniem BO, przychody, wydania, BZ w ujęciu wartościowym i ilościowym
2009-03-03 Jakie zestawienie w UniFirmie jest pomocne księgowości przy analizie zapasów materiałowych np. materiałów długozalegających.
2008-11-28 Jak w systemie obsłużyć sprzedaż środka trwałego.
2008-08-05 Jak zmienić ilość na ZwWz, gdy zwrot był już wcześniej wygenerowany?
2008-07-15 Co trzeba zrobić, by móc bezpośrednio z programu wysłać fakturę mailem?
2008-06-27 W jaki sposób sprawdzić ruch danego asortymentu od początku roku?
2008-06-27 Pomiędzy zestawieniem Dokumentów - kategoria: Sprzedaż a, zestawienie Dokumentów: kategoria: Wydania magazynowe - wartość netto sprzedaży w podsumowaniu jest różna.
2008-06-10 Dlaczego nie drukuje się NIP firmy na dokumentach sprzedaży UE (INVOICE)
2008-06-09 Dlaczego nie mozna importować oferty do faktury?
2008-06-05 Dlaczego przy próbie zmiany ceny zakupu na dokumencie przyjęcia system zgłasza komunikat "Dokument zatweirdzony - zmiany niemożliwe"ęłęó
2008-06-04 Co może być przyczyną różnic między cenami na dokumentach MMw i MMP (jeśłi dokument MMp jext tworzony przez import z MMw)?
2008-05-30 Jak ustawić system, aby po wydruku faktury, użytkownik nie miał prawa modyfikacji dokumentu?
2008-05-15 Jak długo może być otwarty raport kasowy?
2008-05-15 Czy można sprawdzić wartość na okreśłony dzień wszystkich magazynów w firmie?
2008-04-21 Jak włączyć używanie dyspozycje wydania w systemie?
2008-04-11 Co zrobić jeśli rabat ustalony na odbiorcy nie pojawia się w dokumentach?
2008-04-01 Co zrobić, jeśli przy próbie usuwania/zmiany pozycji w dokumencie przyjęcia (ZwWz, Pz, Pw itp) system zgłasza komunikat "Tej pozycji nie można skasować" ?
2008-03-06 Jak odblokować/zablokować możliwość zmiany MMp po wykonaniu importu z MMw?
2008-03-04 Co zrobić jeśli wyświetla się lista rabatów okresowych, ale nieaktywne są przyciski do edycji?
2008-03-03 Czy jest możliwe zestawienie sprzedaży danej grupy towarów wg kontrahentów?
2008-03-03 Co zrobić jeśli system nie pozwala na dodanie towarów na dokumencie Wz za pomocą przycisku “Import z Pw” w przypadku, gdy nie ma wszystkich towarów z Pw na magazynie?
2008-02-25 Dlaczego nie można wprowadzić rabatu na pozycjach korekty sprzedaży?
2008-02-12 Co należy zrobić, jeśli przycisk "Realizacja zamówienia" w zamówieniu nie tworzy dokumentów?
2008-02-01 Dlaczego na wydruku dokumentu np. faktury, wz-tki nie drukuje się lista towarów, podczas gdy są one widoczne w oknie dokumentu na ekranie?
2008-01-28 Jak wygenerować Fa zakupu z kilku PZ pochodzących z innych magazynów?
2008-01-22 Nie można usunąć / zmodyfikować dokumentu ZwWz
2008-01-16 W jaki sposób zmienić ostatnią cenę zakupu ?
2008-01-15 Co zrobić, gdy przy wprowadzaniu nowego MMw, system zgłasza komunikat "Istnieją dane z kasowanym rekordem" i nie pozwala na dodanie nowego dokumentu?
2008-01-15 Co zrobić, gdy na dokumentach MMw i MMp wprowadzane są dane kontrahenta innego niz nasza firma?
2008-01-15 Jak wprowadzić rachunek bankowy firmy, aby był drukowany na fakturze ?
2007-11-27 Dlaczego po wejsciu do programu na pasku stanu nie ma informcji o użytkowniku i firmie i niedostepne są operacje na dokumentach?
2007-08-30 Co zrobić, gdy pojawi się przy wprowadzaniu towaru na dokument bład " Dzielenie przez ) lub zbyt długi ciąg znaków"?
2007-08-17 Jak sprawdzić, czy były rozchody towaru z danego dokumentu przyjęcia?
2007-07-16 Jak sprawdzić po jakich cenach sprzedano wcześniej towar danemu kontrahentowi?
2007-07-16 Potrzebuję ograniczyć dostęp użytkowników do bazy kontrahentów. Co mam zrobić?
2007-07-09 Co zrobić, gdy system zgłasza błąd "There is no default printer curently selected" ?
2007-06-28 Co zrobić, gdy wyświetla się pusta lista dokumentów przyjęcia, mimo tego, że są dokumenty w systemie?
2007-06-28 Jak zmienić fakturę, gdy po jej wystawieniu zmieniono Wz na podstawie której utworzono fakturę?
2007-06-28 Jak ustawić która ceny sprzedaży jest wyświetlana na liście stanu magazynu?
2007-05-17 Co zrobić, aby na tworzyły się zapotrzebowania dla domyślnego dostawcy?
2007-05-09 Jak wprowadzić dwóch kontrahentów o tym samym NIP?
2007-05-09 Na czym polega wprowadzenie kodów kreskowych, gdy mamy już system od pewnego czasu i asortyment w magazynach?
2007-04-23 Co zrobić jeżeli wystawiając Wz lub fakturę cena sprzedaży asortymentu jest -1?
2007-04-05 Jak wprowadzić oddział firmy?
2007-04-05 Jak sprawdzić jakie były ruchy magazynowe na danym asortymencie?
2007-04-05 .Co należy zrobić jeżli chcemy wystawić fakturę eksportową, a program nam raportuje błąd?
2007-04-05 W jaki sposób wyszukać WZ , które nie zostały zafakturowane?
2007-04-05 W jaki sposób należy powiązać fakturę zaliczkową z fakturą ostateczną?
2007-04-05 .Co zrobić kiedy w momencie wyboru kontrahenta na dokumentach np PZ program rozwija listę wszystkich kontrahentów? .Co zrobić kiedy w momencie wyboru kontrahenta na dokumentach np PZ program rozwija listę wszystkich kontrahentów?
2007-04-05 Jak wprowadzić kontrahenta indywidualnego bez numeru NIP?