Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
W jaki sposób należy powiązać fakturę zaliczkową z fakturą ostateczną?
Odpowiedź:
Należy: · Tworzyć fakturę sprzedaży VAT, · Wybrać kontrahenta ( ten sam kontrahent którego wybraliśmy tworząc fakturę zaliczkową). · Aby teraz dowiązać do tej faktury fakturę zaliczkową należy skorzystać z ikonki z prawej strony „wiązanie dokumentu z fakturą zaliczkową” , wówczas pokazuje nam się okno faktury zaliczkowe - zestawienie, w który są faktury zaliczkowe danego kontrahenta. Istotna jst opcja "Tylko wiązanie nagłówków", którą należy zaznaczyć w przypadku, gdy pozycję z f-ry zaliczkowej nie powinny sie przenieść na faturę ostateczną, chcemy rozliczyć jedynie wartość zaliczki. Zaznaczamy odpowiednią fakturę i akceptujemy OK.