Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak zmienić ilość na ZwWz, gdy zwrot był już wcześniej wygenerowany?
Odpowiedź:
Należy: - przejść do ZwWz - użyć w ZwWz opcji Dokumenty->Przyporządkownie do korekyt->Bierząca pozycja lub Wszystkie pozycje -wykasować z tabeli Przypiorządkowanie pozycji korekty pozycję ( którą chcemy zmienić) za pomocą opcji kasuj - zmienić ilość na ZwWz.