Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Co zrobić, gdy pojawi się komunikat "Ilosc ewidencyjna różna od ilości na dokumencie"?
Odpowiedź:
Komunikat jest zgłaszany w przypadku, gdy użytkownik próbuje wydać lub przyjąć ilość z dokładnością większą niż zakłada to dokładność zdefiniowana w asortymencie. Należy sprawdzić jaka dokładność jest wprowadzona na zakładce Inne w definicji asortymentu dla poszczególnych jednostek miar.