Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
.Co należy zrobić jeżli chcemy wystawić fakturę eksportową, a program nam raportuje błąd?
Odpowiedź:
Wówczas należy sprawdzić czy: · w słownikach ->firmy -> kontrahenci na danym kontrahencie ustawiona jest waluta dla kontrahenta zagranicznego, · w słownikach ->waluty -> tabela kursów ->sprawdzić czy ustalony jest odpowiedni kurs walutowy na dzień sprzedaży , jeśli nie ma to koniecznie należy to uzupełnić,