Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Co zrobić, aby na tworzyły się zapotrzebowania dla domyślnego dostawcy?
Odpowiedź:
1. Sprawdzić, czy jest domyślny dostawca w definicji asortymentu na zakładce 'Powiązania' (Powinien być oznaczony *) 2. Jeżeli pkt.1 jest spełniony, a nie tworzą się zapotrzebowania, należy skontaktować się z firmą Unifaktor w celu zmiany ustawień na magazynie.