Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak zmienić fakturę, gdy po jej wystawieniu zmieniono Wz na podstawie której utworzono fakturę?
Odpowiedź:
Stanąć na danej fakturze Wybrać opcję menu Dokumenty->Dokumenty powiązane->Wiązanie ręczne Wybrać opcję „Dogenerowanie Wz-ki do faktury” Nie zaznaczać żadnej Wz Zatwierdzić OK.