Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak wprowadzić rachunek bankowy firmy, aby był drukowany na fakturze ?
Odpowiedź:
1) Należy sprawdzić, czy jest poprawnie ustalony kontrahent na zakładce Adresy w definicji firmy w module USERS 2) W kartotece kontrahenta odpowiadającego firmie na zakładce Banki: * wcisnąć przycisk "Insert" * wybrać odpowiedni bank z listy Banków własnych, ewentualnie dodać nowy bank (jako bank używany przez firmę) * wprowadzić Nr rachunku * zaznaczyć opcję "Domyślny rachunek dla systemu przelewów", w przypadku, gdy jest to rachunek domyśllny 3) W module USERS w kartotece firmy na zakładce Ogólne w polu 'Bank na fakt.' wybrać odpowiedni bank z listy banków