Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Co zrobić, gdy na dokumentach MMw i MMp wprowadzane są dane kontrahenta innego niz nasza firma?
Odpowiedź:
Sprawdzić w module USERS w kartotece firmy (Firma) na zakładce Adresy w polu Kontrahent, czy jest wprowadzony kontrahent odpowiadający naszej firmie