Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Co zrobić jeśli system nie pozwala na dodanie towarów na dokumencie Wz za pomocą przycisku “Import z Pw” w przypadku, gdy nie ma wszystkich towarów z Pw na magazynie?
Odpowiedź:
Należy zmienić konfigurację systemu, tak aby wprowadzane były ilości dostępne na magazynie, nawet jeśli jest to ilość mniejsza niż na wskazanym dokumencie. W celu zmiany konfiguracji należy: 1. Zalogować się do modułu USERS 2. Wybrać opcję Narzędzia->Konfiguracja->Programu 3. Ustawić parametr:"Uwzględniać stan magazynu przy imporcie dokumentów przychodowych co rozchodowych?" na wartość TAK