Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Co zrobić jeśli wyświetla się lista rabatów okresowych, ale nieaktywne są przyciski do edycji?
Odpowiedź:
Należy sprawdzić w module USERS uprawnienie do opcji Ceny okresowe