Powrót 
Aplikacja: AS Sprzedaż
Data Tytul
2018-01-18 W jaki sposób zrobić zestawienie towarów zalegających w magazynie?
2018-01-03 Dlaczego przy tworzeniu fa sprzedaży/ zamówienia/oferty nie widzę w magazynie pozycji magazynowych z konkretnego magazynu?
2017-04-27 Gdzie zdefiniować parametry wydruku fa wewnętrznej zakupu? Parametry dotyczą podpisów, dat irp
2017-03-03 Drukować saldo na fakturze: Zadłużenie przed wystawieniem fa
2017-01-19 Nie pobiera wybranej ceny w cenniku na magazynie
2016-07-05 Czy można wprowadzić na dokument wielokrotnie ten sam asortyment, np. na WZ?
2014-11-03 Czy można włączyć blokadę, aby zatwierdzony dokument nie mógł być poprawiony: dodanie dekretu niestandardowego lub zmiana dat księg., do rejestru
2013-10-18 Jak włączyć blokadę wprowadzania tego samego numeru dokumentu typu zakup dla kontrahenta?
2013-10-16 Jak ustawić wydruk kursu na fakturze krajowej EURO?
2013-09-02 Warianty dekretacja Dokumentu Zwrot z PZ
2013-08-28 Użytkownik nie ma dostępu do opcji Zakładka Magazyn -> sekcja Wartość -> opcja magazyn na dzień/przyjęć
2013-08-20 Jak ustawić wydruk daty realizacji/dostawy na zamówieniu sprzedażowym?
2013-08-09 Jak ustawić tło wydruku dla wybranego dokumentu?