Powrót 
Aplikacja: AS Finanse i Księgowość
Data Tytul
2018-03-06 Czy można ustawić oddzielny dekret na rabat na fa sprzedaży?
2018-01-16 Jak wygląda obsługa rejestrów dla korekt TAX FREE?
2017-11-06 Jak ustawić system, aby płatność kartą za paragon, księgowała się na innym kontrahencie?
2017-09-08 Jak ustawić dekret dla fa z zaliczki?
2017-05-29 Komunikat przy księgowaniu - kontrahent zablokowany
2017-05-04 Przy tworzeniu formularza VAT_7 w polu bazy danych jako VAT-7 nie ma pól do wyboru.
2016-12-29 Jak wyłączyć ujęcie kwoty netto ZW, 0%, ND z VAT-7 - zakup ?
2016-06-30 Jak zmienić kontrahenta domyślnego dla wyciągów bankowych?
2016-04-21 Czy można wykluczyć niektórych kontrahentów z importu ich faktur do dziennika płatności - przelewów?
2016-04-20 Czy jest kontrola kosztów 4 i 5 bez użycia kręgów kosztów?
2016-02-19 Numer księgowy dotyczacy WB wyciągów bankowych nie jest widoczny w rozrachunkach?
2016-02-01 Czy jest automatyczna wycena walut na koniec roku?
2016-01-20 Jak ustawić dodatkową numerację dla dokumentów? (Nr txt)
2015-12-29 Jak właczyć możliwość łącznych przelewów do jednego kontrahenta?
2015-12-15 Czy można zrobić potwierdzenie salda dla wybranego konta kontrahenta pomijając zapisy na pozostałych kontach kontrahenta?
2015-12-02 Kontrola zgodności konta rozrachunkowego i wybranego kontrahetna na pozycji PK
2015-11-30 Czy można zablokować przy ręcznym księgowaniu, sytuację wyboru innego konta niż wskazany wcześniej kontrahent?
2015-11-30 Czy można skasować całą paczkę na liście.
2015-11-30 Czy system może kontrolować zgodność ID z nr analitycznym konta rozrachunkowego kontrahenta przy księgowaniu
2015-11-30 Saldo w Zestawieniu- Salda wyświetla się po innej stronie niż w ZOiS
2015-09-01 Czy można zmodyfikować automatyczny PK z amortyzacji?
2015-08-28 Konfiguracja parametrów do VAT-7
2015-08-10 Co zrobić gdy kontrahent ma 2 konta księgowe zaznaczone jako główne?
2015-08-06 W jaki sposób dodać dodatkowe dekret konta rozliczenia zakupu - wartość brutto po Wn i MA
2015-06-29 Czy jest możliwe, aby na wydruku PK pojawiła się osoba, która edytuje/drukuje dokument, a nie osoba, która go utworzyła?
2015-03-04 Jak wyłączyć stawkę z naliczenia VAT- 7?
2015-02-06 Czy jest możliwość rozbicia w dekrecie PZ konta rozliczenia zakupu na 2 konta: materiałów i transport?
2015-02-05 Czy jest możliwość automatycznego wyliczenia różnic kursowych do wyceny bilansowej na 31.12.?
2015-01-14 Czy w potwierdzeniu salda kontrahenta mieszanego można pokazać saldo nalezności i zobowiązań?
2014-12-16 Dokument nie importuje się do rejestru VAT
2014-11-04 Czy w rozrachunkach może się wyświetlić w kolumnie NR_TXT nr ksiegowy WB?
2014-11-04 Czy nr wydruku PK może być zgodny z automatycznym nr księgowym?
2014-11-03 Czy z zapis z PK może trafić do dziennika płatności?
2014-07-30 Czy możliwe jest ustawienie różnej długości konta w obręie jednej syntetyki?
2014-07-25 Jak ustawić wg jakiej daty dokumenty trafiać do rejestrów VAT
2013-10-18 Jak włączyć blokadę wprowadzania tego samego numeru dokumentu typu zakup dla kontrahenta?
2013-08-12 W jaki sposób ustawić rejestry VAT kwartalne w programie?