Powrót 
Aplikacja: AS Kadry Płace
Data Tytul
2015-09-14 W jaki sposób zbudowana jest automatyczna treść przelewu wynagrodzeń pracowników?
2014-06-12 Jak ustawić księgowanie list płac bez łączenia składników?
2013-08-12 Brak dostępu do podglądu dekretacji Listy Płac oraz konfiguracji dekretacji bezpośrednio z poziomu listy płac.