Powrót 
Aplikacja: AS Produkcja
Data Tytul
2018-04-19 Dlaczego kierownik nie widzi wydań w PR - > Materiały -> wydania ?
2017-12-07 Automatyczne tworzenie poleceń realizacji/ kart pracy?
2013-08-09 Dlaczego nie wyświetlają się przyciski na panelu dotykowym dla danego stanowiska po wyborze zlecenia?