Powrót 
Aplikacja: AS Środki trwałe
Data Tytul
2014-11-03 Czy można tak ustawić plan amortyzacji, aby ostatnia rata - niepełna była doliczana do przedostatniego odpisu?
2014-06-12 Jak ustawić księgowanie amortyzacji ST z podziałem na grupy?