Powrót 
Aplikacja: Finanse i Księgowość
Data Tytul
2013-11-14 Jak włączyć dodatkowy dekret dla netto, vat i brutto na fakturze kosztowej?
2013-11-14 Jak ustawić podgląd różnic kursowych w banku?
2010-07-28 Po zmianie w konfiguracji ustawien dekretu RW nie widać zmian na dokumencie. Dlaczego?
2010-02-10 Dlaczego zestawienie Wartość Magazynu na określony dzień wykazuje różnice między GM a FK?
2010-02-10 W jaki sposób sprawdzać zgodność dokumentów magazynowych w Gm z zaksięgowanymi w FK?
2009-11-26 Czy można zastosować krąg kosztowy, gdy ustawiony jest dekret niestandardowy?
2009-11-26 Czy można ustawić automatyczny Vat do przeniesienia przy dekrecie niestandardowym?
2009-10-28 Przy automatycznym rozliczeniu 300-konta rozlcizenia zakupu opcja rozliczenia jest nieaktywna?
2009-08-19 Przy naliczeniu noty odsetkowej system nie uwzględnia poprzedniej stawki odsetek
2009-06-22 Czy jest możliwość wydrukowania zestawienia faktur zakupowych i kosztowych, które mają VAT na przełomie miesiąca. ęęłęóCzy jest możliwość wydrukowania zestawienia faktur zakupowych i kosztowych, które mają VAT na przełomie miesiąca?
2009-04-14 Jak wyfiltrować fakturę i korektę na tą samą kwotę, chcąc rozliczyć rozrachunki?
2009-03-03 W jaki sposób zamknąć konta wynikowe na koniec roku?
2009-03-03 Dokument nie chce się zaksięgować do FK - brak komunikatów
2008-12-22 W jaki sposób wyeksportować dane z systemu do PDF
2008-11-28 Jak zmienić formularz deklaracji VAT-7 naliczanej bezpośrednio z zestawienia rejestrów.
2008-10-20 Jak ustawić wydruk ZESTAWIENIE 4 I 5?
2008-07-28 Po zaksięgowaniu FA zakupowej zagranicznej zapis na kontach jest w wartości waluty. Na podglądzie dekretu wartości są w PLN?
2008-07-28 Na wydruku KP brak danych w pozycji WPŁACAJĄCY?
2008-07-28 W jaki sposób doksięgować ręcznie różnice kursowe, aby nie pojawiła się wartość w kolumnach WALUTA?
2008-07-28 Użytkownik nie może w rozrachunkach podejrzeć zapisów na koncie
2008-06-27 Nie zgadza się saldo na rachunku bankowym dewizowym i brak zapisów na kontach rozrachunkowych.?
2008-06-27 Dlaczego nie zaimportowały się dokumenty magazynowe z nowego magazynu? Na podglądzie dekretu tego dokumentu widać prawidłowe konta księgowe.
2008-06-27 Jak ustawić konfigurację, aby dokumenty sprzedaży gotówkowe księgowały się na koncie zbiorczym?
2008-05-28 W jaki sposób zweryfikować dane sprzedażowe pomiedzy FK, a GM?
2008-05-28 Przy przeglądzie należności nierozliczonych na dzień końca miesiąca nie zgadza się saldo na rozrachunkach z saldem na Zestawieniu Obrotów i Sald danego miesiąca.
2008-05-28 Przy naliczaniu nowoutworzonego formularza wyskakuje komunikat typu: „ '42#38' is not valid integer value”.
2008-05-28 Dlaczego po wprowadzeniu opłat w wyciągu bankowym nie widać ich w rozrachunkach?
2008-05-28 Dlaczego kontrahent dostawca (ma konto zobowiązań - nr) w rozrachunkach - widoczny jest w zestawieniu zarówno należności i zobowiązań?
2008-05-28 Wartość obrotów konta syntetycznego w rozrachunkach nie zgadza się z wartością z zestawienia obrotów i sald.
2008-04-24 Jak wykonać kompensatę?
2008-04-24 Dla czego saldo na danym koncie kontrahenta jest inne niż na wygenerowanym potwierdzeniu salda?
2008-04-24 W jaki sposób sprawdzić poprawność zapisów księgowych? Na którym dokumencie jest saldo?
2008-04-24 W jaki sposób sprawdzić wartość zapisów księgowych w danej paczce?
2008-04-24 Na zestawieniu „Płatności przeterminowane kontrahenta” brak danego kontrahenta, który ma przeterminowane należności.
2008-04-24 Przy imporcie dokumentów do księgi wyskakuje komunikat: ”Zablokowanie wpisów na konto”
2008-04-24 Co oznacza komunikat: Code 14. „Brak w magazynie brak miejsca dla wykonania tej operacji”
2008-04-24 Czy można zmienić rodzaj konta w trakcie roku rozrachunkowego, gdy są na nim zapisy księgowe?
2008-02-26 Dlaczego nie można zablokować dokumentu? Wyskakuje komunikat „Rozrachunki dokumentu zostały już rozliczone”
2008-02-26 W jaki sposób sumować wybrane wiersze zestawienia danej kolumny na ekranie?
2008-02-26 Co zrobić w sytuacji, gdy FA w poprzednim roku została źle rozliczona z inną FA? Jak przenieść ją do nowego roku, aby połączyć z opłatą?
2008-02-26 W jaki sposób zmienić datę księgowania dokumentu zakupu, gdy jest inna niż ustawiona standardowo w systemie?
2008-02-26 Komunikaty przy błędach są nieczytelne?
2008-02-26 W jaki sposób można zaksięgować koszty pośrednie według proporcji, wskaźników?
2008-02-26 Przy wprowadzaniu wyciągu bankowego źle wprowadzono saldo końcowe. Jak to poprawić?
2008-02-26 Jak wprowadzić fa kosztową, gdy Vat jest częściowo odliczany?
2008-02-26 W oknie wyboru nie działa filt?
2008-02-26 Dlaczego faktura zaksięgowana w księdze ma status niezaksięgowany?
2008-02-26 Czy można księgować przychody z usług na oddzielne konta w zależności od miejsca świadczenia (magazynu)?
2008-01-28 Dlaczego w nowym roku nie przekopiowała się struktura paczek?
2008-01-28 Podczas próby kasowania konta analitycznego w nowym roku wyświetla się komunikat: „Istnieją dane powiązane z kasowanym rekordem. Sprawdź powiązane tabele”.
2008-01-28 Czy można przypisać widok ekranu i wydruku innemu użytkownikowi?
2008-01-28 Do czego służy okres: bilans zamknięcia?
2008-01-28 Dlaczego w nowym okresie rozrachunkowym nie mogę rozksięgować faktury lub wykonać kompensaty?
2008-01-28 Czy można wydrukować „na raz” wszystkie wygenerowane potwierdzenia sald?
2008-01-24 CO ZROBIĆ JEŻELI WYCIĄG BANKOWY NIE DA SIĘ SKASOWAĆ W KSIĘDZE GŁÓWNEJ?
2008-01-24 CZY JEST MOZLIWOŚĆ WYDRUKU WSZYSTKICH ROZRACHUNKÓW WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW RAZEM Z PODSUMOWANIEM POSZCZEGÓLNEJ ANALITYKI? CZY JEST MOZLIWOŚĆ WYDRUKU WSZYSTKICH ROZRACHUNKÓW WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW RAZEM Z PODSUMOWANIEM POSZCZEGÓLNEJ ANALITYKI?
2008-01-24 DLACZEGO PO IMPORCIE BILANSU OTWARCIA NADAL NIE WIDAĆ ROZRACHUNKÓW? DLACZEGO PO IMPORCIE BILANSU OTWARCIA NADAL NIE WIDAĆ ROZRACHUNKÓW?
2008-01-24 DLACZEGO NIE WIDAĆ ROZRACHUNKOW W NOWYM ROKU? DLACZEGO NIE WIDAĆ ROZRACHUNKOW W NOWYM ROKU?
2008-01-24 JAK ZROBIĆ BILANS OTWARCIA? JAK ZROBIĆ BILANS OTWARCIA?
2008-01-24 JAK ZROBIĆ ZAMKNIECIE ROKU? JAK ZROBIĆ ZAMKNIECIE ROKU?
2007-11-20 Jak wygenerować potwierdzenie salda na konkretny dzień?
2007-11-02 Jak utworzyć zestawienie VAT-UE?
2007-10-31 System nie wyrzuca różnic pomiędzy Pz, a Fa zakupową
2007-07-24 Jak ustawić dekret dokumentu Vat, by system odróżniał Vat, który ma być odliczany w przyszłym miesiącu?
2007-05-16 Dlaczego podsumowanie zysku w analizie wyników filii jest różne od podsumowania sald zysku poszczególnych oddziałów? 1. Dlaczego podsumowanie zysku w analizie wyników filii jest różne od podsumowania sald zysku poszczególnych oddziałów?
2007-03-30 Dlaczego w Rejestrze VAT w danym miesiącu brakuje jakiegoś dokumentu?
2007-03-30 Dlaczego nie generuje się rejestr faktur sprzedaży w module finansowo - księgowym?
2007-03-30 Nie można wyszukać kontrahenta, który na pewno jest już założony.
2007-03-30 Dlaczego system nie pokazuje pełnych zobowiązań firmy X, która jest zarówno dostawcą i odbiorcą?
2007-03-30 Dlaczego w poprzednim miesiącu dziennik operacji nie zawiera żadnych danych, bądź nie ma go w ogóle?
2007-03-30 Dlaczego nie można zaimportować faktury eksportowej do modułu finansowo - księgowego?