Powrót 
Aplikacja: Środki trwałe
Data Tytul
2010-07-07 Dlaczego na zestawieniu środków trwałych w kolumnie wartość środka trwałego nie widać zmiany zwiększenia wartości środka trwałego w miesiącu operacji?
2008-05-28 W jaki sposób zmienić osobę odpowiedzialną za dany środek trwały?
2008-01-24 CZY OPERACJA - SPRZEDAŻ W MODULE ŚRODKI TRWAŁE GENERUJE ZA SOBĄ JAKIEŚ DOKUMENTY JAK NP. FAKTURA SPRZEDAŻY? CZY OPERACJA - SPRZEDAŻ W MODULE ŚRODKI TRWAŁE GENERUJE ZA SOBĄ JAKIEŚ DOKUMENTY JAK NP. FAKTURA SPRZEDAŻY?