Powrót 
Aplikacja: Controling aktywny
Data Tytul
2009-03-03 Jak wydrukować jedną stronę z dowolnego zestawienia Unifirmy
2008-06-27 W Formularzach po wpisaniu nazwy analizy w komórce system w naliczeniu pokazuje wartość innej analizy